JIMENA CONCEPT STORE – by Jimena & Mark

In the middle of our logotype, “木” this pictogram means tree both for Chinese and Japanese. It symbolised as the branches on top, roots on the bottom, wood – one of the five elements of nature, which is the element represents birth, growth, hope & the vision.

JIMENA, Swedish Hongkonger, mother of two who is fascinated with Japanese urban culture, food & nature. I educated as a marketer and studied graphic & packaging design in the late years.

To be free away from the “City-life”, I travelled alone a lots which widen my horizon to the world. Because of destiny, I met MARK, my partner-in-crime and -in-life, a creative and fun fine art photographer, also sound technician from The Netherlands. Because of love, the CONCEPT come to open the art gallery / STORE together.

CORE VALUES – The lifestyle fills with Interesting, Sustainable, Stylish to everyday’ s live as always our values!

This is the art gallery store which carries full of artistic products and artworks delicately selected by us, mostly come from Southern Europe, & Japan through our own networks. They are fine art photography, porcelain, home wares / decoration, paper products, clothing, gifts & premium, also partially are self-designed local products of Sunne.

We are gradually welcome artists come from Värmland who are contributing positive messages to the society, feel free to contact us for cooperation.

BIRTH, GROWTH, HOPE – THE VISION

We aim to give extra tastes to our hometown, Sunne, also to be the showcase for visitors between Oslo to Stockholm.

S E E   Y O U   &   S T A Y   G O O D !

Jimena & Mark

JIMENA CONCEPT STORE – av Jimena och Mark

Mitten i vår logotyp, “木” betyder detta piktogram träd både för kinesiska och japanska. Det symboliserade som grenarna på toppen, rötter på botten, trä – ett av de fem naturelementen, som är elementet representerar födelse, tillväxt, hopp och visionen.

JIMENA, svensk Hongkonger, mamman till två som är fascinerad av japansk urban kultur, mat & natur. Jag utbildade mig tidigare som marknadsförare och har studerat som grafisk & förpackningsdesign under de senaste åren.

Att ville vara i friheten ifrån “city-life”, reste jag ensam mycket en hel del som utvidgade min horisont till världen. Ödet gjort till träffade jag MARK, min partner-i-crime och till-livet, en kreativ och rolig konstfotograf, också ljudtekniker från Nederländerna. Därefter kärleken kommer CONCEPT att öppna konstgalleriet / STORE tillsammans.

VI KAN GE DIG – Livsstilen fylls med intressant, hållbart, stiligt till vardagens liv som alltid våra värderingar!

Det här galleributiken som innehåller full av stiligt med smart design produkter och konstverk som är utvalda av oss, mestadels kommer från södra Europa och Japan genom våra egna nätverk. De blandar fotografier, porslin, heminredningar / dekorationer, pappersprodukter, mode, presenter, också delvis är egendesignade saker om Sunne.

Vi välkomnar också för värmlandsk konstnärer som bidrar med positiva budskap till samhället, gärna kontakta oss för samarbete.

FÖDEL, TILLVÄXT, HOPP – VISIONEN

Vi strävar efter att ge extra smak till vår hemstad, Sunne, också att vara showcase för besökare mellan Oslo till Stockholm.

V I   S E S   &   H A   D E T   F I N T   !

Jimena och Mark